Loading...

2021會員續會優惠來囉!!!!!
歡迎選購明年美美的月曆,數量有限,欲購從速~~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATM付款方式:

銀行代號:012 台北富邦銀行 和平分行
銀行帳號:480-210-586-026
戶名:社團法人台北市野鳥學會

請將收據填上姓名、購買品項及聯絡資訊後,傳真02-27554209或email:marketing@wbst.org.tw核對登錄。

分類: 會務公告
本系統已提升網路傳輸加密等級,IE8及以下版本將無法支援。為維護網路交易安全性,請升級或更換至右列其他瀏覽器。